Psiconeuroinmunologia

La PNI és una disciplina mèdica integrativa que treballa les interelacions entre l'individu i el seu sistema nerviós, hormonal i immunològic.

Psiconeuroinmunologia

El cos funciona d'acord amb uns ritmes biològics que marquen el funcionament coordinat, ordenat i equilibrat dels òrgans i sistemes del cos. Les situacions d’estrès físic, mental o emocional perllongat provoquen el desequilibri d’aquests ritmes, generant desordres a nivell neuroimmunoendocrí i iniciant-se així el debilitament de la salut de l’individu. L’estrès, l’obesitat, les malalties cardiovasculars, trastorns de l’ànim com la depressió i l’ansietat, l’insomni, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, els trastorns digestius i els problemes de fertilitat presenten alteracions en aquests ritmes biològics.

Atendre les causes que ens mantenen en situació d’alerta excessiva generant-nos estrès és fonamental per recuperar l’estat de salut. Paral·lelament, fer canvis en la dieta, contemplar els possibles dèficits nutricionals i prendre consciència dels hàbits de vida establint-ne de més saludables, pot ajudar a reequilibrar els ritmes naturals i orgànics del nostre organisme, generant un canvi positiu en el transcurs de la malaltia i millorant substancialment l’estat de salut global de la persona.

Així doncs, la Psico-neuro-immunologia ens ofereix un abordatge clínic integral per escoltar els símptomes i atendre el cos amb atenció i cura, per tal de trobar les respostes que necessitem per sanar i millorar la nostra qualitat de vida.

Professionals:


Icon For Arrow-up