Biodescodificació

Tot símptoma té un sentit biològic per garantir la nostra supervivència i apareix a partir d'un estrès al qual no ens hem pogut adaptar equilibradament.

Biodescodificació

La premissa inicial és que els símptomes no apareixen perquè sí, sinó que estan relacionats amb un conflicte emocional, una situació mal viscuda, que no hem pogut resoldre i que ha generat un estrès excessiu en el nostre organisme desembocant a una simptomatologia.

En el nostre dia a dia, tots els individus afrontem a múltiples dificultats, algunes es resolen amb èxit, d’altres, en canvi, ens causen malestar i, fins i tot, ens poden arribar a causar angoixa, ansietat i excessiva preocupació. En aquests casos en què una situació conflictiva no es resol, el conflicte es manté actiu i el cos troba una via d’adaptació a la situació a través de la patologia. Sovint no som conscients del que ens ha dut a emmalaltir i per això, és el cos qui ho expressa en forma de símptoma.

L’abordatge terapèutic de la biodescodificació utilitza tècniques de PNL (Programació-neuro-lingüística) per accedir a la causa emocional que acompanyaren el conflicte en qüestió i que van activar l’aparició del símptoma biològic en l’individu. Treballant el conflicte de base s’aconsegueix alliberar el bloqueig i retornar la salut de l’individu. La biodescodificació pot ser de gran utilitat en tota classe de patologies, tant en malalties agudes com en malalties cròniques, també en al·lèrgies, problemes de fertilitat, dolor crònic, fòbies, estrès, ansietat… Es pot aplicar a totes les edats i és complementari a la medicina.

Professionals:


Icon For Arrow-up