Teràpia Gestalt

Teràpia que parteix d'un enfocament existencial per trobar una manera d'estar al món i trobar-se amb si mateix i amb els altres.

Teràpia Gestalt

La Teràpia Gestalt és una teràpia que pertany a la Psicologia Humanista i que es caracteritza per no estar feta exclusivament per tractar malalties, sinó també per desenvolupar el potencial humà. Igual que en altres teràpies humanistes, la Teràpia Gestalt té un enfocament holístic de l'experiència humana. No pretén guarir un problema específic: es veu la problemàtica com un tot i integra l'emocional, mental, corporal i espiritual.

Ofereix una oportunitat per poder viure d'acord a qui som, què sentim i pensem. Ens convida a concedir-nos un temps per acceptar-nos com som i a assaborir la vida tal com és. La idea és que la persona arribi a ser ella mateixa -no allò que no li correspon o allò que s'espera d'ella-, augmentar l'autorecolzament, tenir més consciència de si mateix, de les sensacions pròpies, pensaments i emocions. D'aquesta manera, el pacient es responsabilitza del seu propi benestar.

Està dirigida a qualsevol persona que necessiti ajuda per travessar un període de debilitat o dificultat o que estigui simplement en la seva pròpia recerca interior. La teràpia Gestalt podria definir-se com una manera de vida, podent abastar qualsevol problema que dificulta el desenvolupament natural de qualsevol ésser humà: depressió, problemes de parella, una separació difícil, sentiments d'exclusió, trastorns psicosomàtics, ansietat, trastorns d'alimentació, conflicte existencial, problemes relacionals, etc.

Professionals:


Icon For Arrow-up